Poskytnutím údajů v tomto formuláři návštěvník souhlasí s tím, aby údaje provozovatel ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. zpracoval a to za účelem jejich interního využití, jakož i pro své vlastní marketingové účely. Informace nebudou poskytnuty třetí straně Ochrana dat.