Zplynovací kotel BLAZE HARMONY - Dodávka celé kotelny na klíč dle podmínek "ZELENÁ ÚSPORÁM"

Zplynovací kotel BLAZE HARMONY na kusové dřevo, brikety, štěpku a piliny.

Model
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Do šesti měsíců Do šesti měsíců Do šesti měsíců Zvolte variantu
Kód: 177/BH6 177/BH7 177/BH8 Zvolte variantu
304 288,38 Kč 340 733,58 Kč 346 091,46 Kč od 304 288,38 Kč 251 478 Kč bez DPH 281 598 Kč bez DPH 286 026 Kč bez DPH od 251 478 Kč bez DPH

instalace3

Cena kotelny obsahuje:
(Toto je základní cena, konečná cena se upřesní na místě)

 • Kotel Blaze HARMONY podle vybraného modelu
 • Akumulační nádrže o patřičném objemu
 • Oběhová čerpadla - Wilo
 • Regulaci otopné vody
 • Nabijení zásobníku TUV
 • Expanzní nádobu
 • Ostatní materiál k instalaci (potrubí měď)
 • Kompletní instalace vč. elektro a topné zkoušky
 • Předem nutná revize spalinové cesty!

Zplynovací kotel BLAZE HARMONY

Na kusové dřevo, brikety, štěpku a piliny.

blaze

 • Mechanická detekce paliva zajišťuje stáložár několik hodin. PATENTOVÁNO
 • Komplexní ochrana proti korozi – 7 let záruka. PATENTOVÁNO
 • Třípásmový přívod vzduchu. PATENTOVÁNO
 • Izolovaná nerezová přikládací komora
 • Integrované směšování vratné vody
 • Komfortní poloautomatický provoz
 • Nízká spotřeba paliva, účinnost 92 % v celém rozsahu výkonu
 • Speciální turbulátory - jednoduché a účinné čištení výměníku
 • Spádované dno zplyňovací komory pro samočinný odvod popela
 • Možnost samotížného zapojení
 • Certifikovaný kotel dle ČSN EN 303-5, 5. emisní třída, splňuje Ecodesign

Výhody zplynovacího kotle na dřevo BLAZE HARMONY

1. Mechanická detekce zbytkového paliva (patentováno)

Tento unikátní systém zabezpečuje automatický stáložár tak, že při poklesu objemu paliva v přikládací komoře dojde k vypnutí ventilátoru a tím je zastaven proces hoření. Tato přesná detekce udrží stáložárnou vrstvu ve spalovací komoře několik hodin a tím se několikanásobně sníží počet roztápění v kotli za sezonu. V případě, že uživatel nepřiloží včas, zůstane v topeništi vrstva nespálených uhlíků (v podobě dřevěného uhlí), která je ideální pro další roztápění v kotli, bez nutnosti čištění topeniště. Stačí vrstvu zapálit kusem papíru a je možné přiložit další palivo. Originální řešení, které je patentově chráněno.

2. Ochrana před nízkoteplotní korozí bez nutnosti instalace zabezpečovací sestavy (patentováno)

Zabudovaný termostat s nastavenou teplotou 60°C a speciální konstrukce směšování v tělese kotle zajišťují ochranu kotle. Možné je samotížné zapojení do akumulační nádrže bez nutnosti čerpadel. Značná úspora při instalaci a bezpečný provoz. Záruka 7 let na těleso kotle, bez dalších podmínek (volitelné příslušenství).

3. Třípásmový přívod vzduchu (patentováno)

Zajišťuje rovnoměrné odhořívání paliva a umožňuje kvalitní spalování paliv různých rozměrů (štěpku, piliny, brikety i nižší kvality). Předsoušecí vzduch, který je přiváděn (v případě potřeby) do horní části komory vysouší případné vlhké palivo, aby bylo možné jej kvalitně spálit a zachovat vysokou účinnost kotle a nízké emisní hodnoty.

4. Protikorozní ochrana systémem izolované kompaktní teplé komory

V izolované kompaktní přikládací komoře nejsou stěny přímo ochlazovány vodou – mají vyšší teplotu, což zabraňuje kondenzaci. Životnost kotlů této koncepce je několikanásobná oproti běžným zplynovacím kotlům. Umožňuje také spalování vlhčího paliva, bez výrazného snížení životnosti kotle. Díky vyšší teplotě stěn, nedochází k nepříjemnému usazování dehtu v přikládací komoře. Kompaktní zplynovací komora je samostatným prvkem, který je izolován od stěn kotle s vodou pro ještě delší životnost. Komoru je možné vyměnit.

5. Objemná přikládací komora

Doba hoření až 8 hodin. Spolu se stáložárem až 24 hodin do dalšího přiložení bez vyhasnutí.

6. Speciální mechanické turbulátory

Ovládají se vnější pákou, mají originální a přesnou konstrukci. Zajišťují stálou čistotu výměníku a provoz kotle s maximální účinností po celou dobu provozu.

7. Spádované dno zplyňovací komory

Zajišťuje samočinné odvádění popela ze spalovací komory v průběhu hoření a zcela odpadá nutnost čištění před novým roztápěním.

8. Šikmá přikládací dvířka

Pro komfortní přikládání dřeva i sypkých paliv (štěpka, piliny apod.) v celém objemu spalovací komory.

9. Špičková regulovatelnost výkonu kotle

Umožňuje přímo nastavit požadovaný výkon kotle v procentech a regulovat kotel kontinuálním provozem. Rozsah možného nastavení výkonu závisí na typu instalovaného kotle. Nastavení nižšího výkonu než 100 % zajistí dlouhou dobu hoření v kotli, při srovnatelné kvalitě spalování, jako když je výkon nastaven na 100 % Toto řešení umožňuje provozovat kotel na nižších výkonech (důležité zejména v přechodném období) a také instalaci menšího objemu akumulační nádrže, což vede k finanční úspoře a také k úspoře prostoru.

10. Lambda sonda

Zajišťuje kvalitní spalování a nízké emisní hodnoty, ať už spalujete tvrdé nebo měkké dřevo. Lambda sonda je důležitým prvkem, který snímá hodnotu zbytkového kyslíku a následně pomocí servopohonu reguluje množství a druh přiváděného vzduchu pro hoření.

lambda2

Modely BLAZE HARMONY

Model Popis Výkon (kW) Účinnost (%) Emisní třída Délka polen (mm) Objem přikládací komory (dm³) Hmotnost kotle (kg)

Max.
provozní tlak (bar)

Objem vodního prostoru (l)
BH12 INOX Dřevozplyňovací kotel, regulace ecoMAX860D TOUCH, izolovaná nerezová přikládací komora, mechanická detekce paliva, čidlo horních dvířek, spalinové čidlo, 3xčidlo CT4, odtahový ventilátor, sada mechanických turbulátorů pro čištění výměníku, integrované směšování. 12 92

5 ecodesign

A+

350 70 350 3 45
BH18 INOX 18 92 350 100 400 50
BH25 INOX 25 92 500 150 550 60
BH33 INOX 33 91 500 150 560 60
BH12 INOX LAMBDA Dřevozplyňovací kotel, regulace ecoMAX860D TOUCH, izolovaná nerezová přikládací komora, mechanická detekce paliva, čidlo horních dvířek, spalinové čidlo, 3xčidlo CT4, odtahový ventilátor, sada mechanických turbulátorů pro čištění výměníku, integrované směšování, sada Lambda sondy se servo pohonem. 12 92

5 ecodesign

A+

350 70 350 3 45
BH18 INOX LAMBDA 18 92 350 100 400 50
BH25 INOX LAMBDA 25 92 500 150 550 60
BH33 INOX LAMBDA 33 91 500 150 560 60

Inovativní způsob vytápěnírez-kotlem-blaze-harmony.cs

Přestavba na automatický kotel

Zplyňovací kotle BLAZE HARMONY jsou připraveny na pozdější přestavbu na automatický kotel kombinovaný, který umožňuje také spalování pelet. Toto řešení znamená pro uživatele zvýšení komfortu po instalaci peletového hořáku, kdy po dohoření dřeva pokračuje automaticky provoz kotle spalováním pelet.

Třípásmový přívod spalovacího vzduchu

Lze snadno řídit rozložení vzduchu vstupujícího do paliva (předsoušecího vzduchu přiváděného nad vrstvu paliva). Kotel je proto možné přizpůsobit i různorodým palivům. Díky tomu efektivně spaluje paliva, která snadno nahořívají (odřezky, štěpka, drobné brikety), i paliva, která nahořívají obtížně (velká polena, vlhčí dřevo).

blaze-vzduch2

 

 

Regulace třípásmového přívodu vzduchu

vzd1

Předsoušecí a primární vzduch otevřen na 100 %, sekundární vzduch zcela uzavřen. V této pozici se nachází clona přívodu vzduchu v případě spalování vlhkého paliva nebo velkých kusů polen.

vzd2

Sekundární vzduch otevřen na 100 %, předsoušecí a primární vzduch zcela uzavřen. V této pozici se nachází clona přívodu vzduchu v případě spalování suchého tvrdého dřeva nebo briket, kde je potřeba vyšší množství sekundárního vzduchu pro účinné spalování.

vzd3

Primární a sekundární vzduch otevřen na 50 %, předsoušecí vzduch zcela uzavřen. V této poloze se nachází clona při spalování běžného paliva.

 

 

Zpět do obchodu